środa, 21 stycznia 2009

Oracle Application Server (Apex) nie wstaje

Instalując Oracla na Ubuntu natknąłem się na ciekawą sytuację. Instancja bazy była uruchomiona, jednakże nie mogłem połączyć się z Application Serverem (a konkretnie z aplikacja apex, zarządzającą bazą danych). Ponieważ podobną sytuację spotkałem na dwóch różnych kompach, pomyślałęm, że podziele się wiedzą jak wyjść z takiego impasu.

Ponieważ żadnym Oraclowym ekspertem nie jestem, zrobiłem to co wydawało się intuicyjne:

1. sprawdziłem status

pawel@ingrid:~$ sudo /etc/init.d/oracle-xe status
[sudo] password for pawel:

LSNRCTL for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production on 03-NOV-2008 19:35:13

Copyright (c) 1991, 2005, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
TNS-12541: TNS:no listener
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00511: No listener
Linux Error: 111: Connection refused
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=ingrid)(PORT=1521)))
TNS-12541: TNS:no listener
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00511: No listener
Linux Error: 111: Connection refused


2. Zrestartowałem

pawel@ingrid:~$ sudo /etc/init.d/oracle-xe restart
Shutting down Oracle Database 10g Express Edition Instance.
Stopping Oracle Net Listener.

Starting Oracle Net Listener.
Starting Oracle Database 10g Express Edition Instance.

3. I zaczeło działać :)

pawel@ingrid:~$ sudo /etc/init.d/oracle-xe status

LSNRCTL for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production

Copyright (c) 1991, 2005, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias LISTENER
Version TNSLSNR for Linux: Version 10.2.0.1.0 - Production
Uptime 0 days 0 hr. 0 min. 52 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Default Service XE
Listener Parameter File /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/network/admin/listener.ora
Listener Log File /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/network/log/listener.log
Listening Endpoints Summary...
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC_FOR_XE)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=ingrid)(PORT=1521)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=127.0.0.1)(PORT=8080))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "PLSExtProc" has 1 instance(s).
Instance "PLSExtProc", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service...
Service "XE" has 1 instance(s).
Instance "XE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "XEXDB" has 1 instance(s).
Instance "XE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "XE_XPT" has 1 instance(s).
Instance "XE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully


Ot wielka filozofia... Ale działa i to chyba najważniejsze :)

Brak komentarzy: